Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych gminy Nasielsk

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY NASIELSK ORGANIZATOR Nasielska Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji. TEMAT Temat konkursu brzmi: Jak wyobrażam sobie Nasielsk sprzed wieków. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu, rysunku przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych i komputerowych. CELE KONKURSU Czytaj dalej

Marzenia się spełniają

Na prośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach Pani Grażyny Menich-Masanowskiej dofinansowaliśmy wyjazd uczniów na „IX Pielgrzymkę Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę”, która odbyła się 8 października 2009. Prośba dotyczyła również możliwości dofinansowania wyjazdu dzieci z oddziału przedszkolnego Czytaj dalej

Trójmiasto

W dniach 17- 19 września 2009 w odbyła się wycieczka do Trójmiasta, na którą pojechali uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Starych Pieścirogach. To pierwszy w tym roku szkolnym dofinansowany przez nas wyjazd.

Wycieczka integracyjna

Na prośbę Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Starych Pieścirogach Pani Barbary Markowicz sfinansowaliśmy przejazd uczniów klasy integracyjnej podczas wycieczki szkolnej. Celem wyjazdu było poznanie atrakcyjnych miejsc naszego kraju oraz kontynuacja procesu integracji dzieci.