Kurs Kajakarstwa Turystycznego

W zorganizowanym przez Nasielską Fundację Wspierania i Rozwoju Edukacji we współpracy z Fundacją Fun Kayak z Legionowa bezpłatnym Kursie Kajakarstwa Turystycznego uczestniczą uczniowie klas V-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu gminy Nasielsk.
Organizując kurs chcieliśmy pokazać młodzieży jak można aktywnie spędzać wolny czas na łonie natury. Celem kursu jest wyselekcjonowanie grupy osób, które wejdą w skład Sekcji Kajakarstwa Turystycznego w Nasielsku, której powołanie planujemy latem 2009 roku. Jednakże zanim dzieci i młodzież zejdą na wodę, aby rozpocząć swoją pierwszą kajakową przygodę, muszą przyswoić trochę wodniackiej teorii i poznać niezbędne dla ich bezpieczeństwa elementy praktyki.
Kurs składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej.
Część teoretyczna to odbywające się, w co drugą sobotę począwszy od listopada 2008 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Nasielsku zajęcia, podczas których uczestnicy nabywają wiedzę przydatną nie tylko bezpośrednio na wodzie, ale podczas planowania i organizowania spływu, biwakowania czy robieniu zakupów na wyjazd. Tematami zajęć są:
– locja rzek nizinnych, jezior i kanałów
– sprzęt kajakowy i wyposażenie kajakarza
– ratownictwo, węzły
– pierwsza pomoc
– geografia szlaków kajakowych Polski
– biwakowanie – wyposażenie i żywienie
– teoria pływania kajakiem
– nawigacja
– meteorologia
Zajęcia z zakresu ratownictwa poprowadzą zaprzyjaźnieni z nami ratownicy ze Stowarzyszenia „Warszawska Grupa Wysokościowa S 12”, którzy uczestniczyli również we współorganizowanym przez Fundację we wrześniu 2008 r. Nasielskim Pikniku Militarnym.
Część praktyczna to wyjazdy szkoleniowe, które rozpoczną się wiosną 2009 r.
Podczas pierwszych spływów jednodniowych rzeką Wkrą początkujący kajakarze będą uczyć się wsiadania do kajaka i opuszczania go, pływania do przodu i do tyłu. Przekażemy im wiedzę na temat podstawowych elementów techniki manewrowania kajakiem i jedną z najważniejszych umiejętności – prawidłowego opuszczania kajaka po wywrotce. Elementami praktycznymi z zakresu ratownictwa będzie podnoszenia kajaka  po wywrotce, zastosowanie rzutki, „człowiek – żaba”.