Nasielsk sprzed wieków

W piątek 22 stycznia 2010 roku na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbyła się lekcja poświęcona pradawnej historii ziem polskich. Na zaproszenie Fundacji lekcję tą poprowadzili  Pan  Mariusz Błoński – archeolog z Polskiej Akademii Nauk oraz były dyrektor nasielskiego Liceum Ogólnokształcącego Pan Zdzisław Suwiński znany również jako Płatnerz z Nasielska. W spotkaniu tym uczestniczyli uczniowie klas piątych ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku, w Cieksynie oraz uczniowie I pierwszej klasy gimnazjum działającego przy nasielskim liceum.
W pierwszej części lekcji pan Mariusz Błoński przybliżył uczniom historię najsłynniejszego zespołu archeologicznego w Polsce – Biskupina – osady kultury łużyckiej, powstałej około 730 r. p.n.e., w późnej epoce brązu. Wystąpieniu archeologa towarzyszył pokaz slajdów, zrekonstruowanych naczyń glinianych oraz ubiorów i broni jakiej używali ówcześni mieszkańcy tych ziem. Część wystąpienia poświęcona została analizie badań archeologicznych prowadzonych  w latach 2001 – 2006 na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Nasielsku.
W drugiej części głos zabrał pan Zdzisław Suwiński,  który przybliżył uczestnikom jak ubrane i uzbrojone było wojsko polskie na przestrzeni od wczesnego do późnego średniowiecza. Omówienie ubiorów i uzbrojenia było poparte pokazem replik 7 wojów wykonanych własnoręcznie przez Pana Suwińskiego.
Po wystąpieniu gości wręczyliśmy nagrody uczestnikom konkursu plastycznego pt. „Nasielsk sprzed wieków”

Nagrody otrzymali:
– I miejsce EMIL CHĘCIK uczeń Szkoły Podstawowej w Cieksynie,
– II miejsce MONIKA DRABIK uczennica Szkoły Podstawowej w Nasielsku,
– III miejsce WERONIKA PERKOWSKA uczennica Szkoły Podstawowa w Cieksynie,
oraz wyróżnienia dla:
– KLAUDII OSTROWSKIEJ uczennicy Szkoły Podstawowej w Nasielsku,
– AGNIESZKI ZATORSKIEJ uczennicy Szkoły Podstawowej w Cieksynie i
– MARCINA DALECKIEGO uczniowi Szkoły Podstawowej w Cieksynie.

Nagrodzone prace:

Zapraszamy również do obejrzenia uroczystości: