Ruszył remont w nasielskim przedszkolu

Postanowiliśmy pomóc w pozyskaniu środków na przeprowadzenie remontu pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego w nasielskim przedszkolu. Miejsce to ma służyć zarówno pracownikom jak i rodzicom wychowanków.
Należy podkreślić, iż przedsięwzięcie to mogło powieść się dzięki inicjatywie i dobrej woli wielu osób. Przede wszystkim dziękujemy pani Krystynie Sobczyńskiej „TANI-DOM”, panu Adamowi Grabarkowi „AG INSTALACJE G.K.” oraz panu Grzegorzowi Zawadzkiemu „GRAF”. Dziękujemy również pani Dyrektor Przedszkola Hannie Szumskiej, tak naprawdę jej decyzja umożliwiła nam realizację naszego pomysłu.
Cieszymy się jednak najbardziej z pracy naszych najmłodszych fachowców, którzy podczas remontu pomagali w malowaniu. Zabawa była fajna a efekt natychmiastowy malarze się sprawdzili.