Sejm

Zorganizowaliśmy serię wycieczek do Sejmu, na które pojechali gimnazjaliści ze szkół w Nasielsku, Cieksynie oraz Pieścirogach. Młodzież w sali Wszechnicy Sejmowej wysłuchała skróconego wykładu dotyczącego historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu, połączonego ze zwiedzaniem: galerii sali posiedzeń, hall głównego, w którym znajduje się makieta kompleksu budynków sejmowych, tablica upamiętniająca posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, gablota z laskami marszałkowskimi, Sali Kolumnowej, „korytarza marszałkowskiego” oraz sali posiedzeń Senatu. Opiekunowie grup otrzymali również materiały dydaktyczne do wykorzystania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.

(zdjęcia pochodzą ze strony www.sejm.pl)