Współorganizujemy Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach Szybkich

W turniejach mogą wziąć udział zawodnicy będący uczniami szkół podstawowych z terenów gminy Nasielsk, którzy zostaną zgłoszeniu przez Szkołę do koordynatora zawodów Marcina Szarszewskiego.
Warunki i sposób zgłoszenia:
  1. zgłoszenia należy wysłać mailem na adres ksz.skoczek@gmail.com lub poprzez messengera na facebookowej stronie Klubu Szachowego Skoczek Pieścirogi – @KSzSkoczekPiescirogi,
  2. drużyna składa się z 4 zawodników, w tym minimum jednej dziewczyny grającej na IV szachownicy,
  3. w zgłoszeniu należy podać:
  • imię i nazwisko opiekuna / koordynatora szkolnego drużyn wraz z kontaktem telefonicznym,
  • ilość drużyn reprezentujących szkołę,
  • imiona i nazwiska zawodników składu każdej z drużyn w kolejności wg szachownic na których będą występować (IV szachownica przypisana jest dla zawodniczek),
  • daty urodzenia oraz posiadane kategorie szachowe zgłaszanych zawodników,
  • zgłoszenia należy przesłać do 27 maja 2022r. (piątek).