Zmiany personalne

Od 26 listopada 2021 r. dokonano zmian w zarządzie oraz członkach Rady Fundacji:

ZARZĄD:

Aneta Czyż – Roszak – prezes

Monika Paluszek – zastępca prezesa

RADA FUNDACJI:

Mariusz Roman Kraszewski – przewodniczący

Agnieszka Elżbieta Mackiewicz

Joanna Agnieszka Czyż

Mariola Cyba