Marzenia się spełniają

Na prośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach Pani Grażyny Menich-Masanowskiej dofinansowaliśmy wyjazd uczniów na „IX Pielgrzymkę Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę”, która odbyła się 8 października 2009. Prośba dotyczyła również możliwości dofinansowania wyjazdu dzieci z oddziału przedszkolnego Czytaj dalej

Trójmiasto

W dniach 17- 19 września 2009 w odbyła się wycieczka do Trójmiasta, na którą pojechali uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Starych Pieścirogach. To pierwszy w tym roku szkolnym dofinansowany przez nas wyjazd.

Nowy rok nowe plany

W tym roku z tytułu 1% odpisu podatkowego Fundację zasiliła kwota 9747,10 zł. Podjęliśmy decyzję o przekazaniu środków w wysokości 5500zł na zakup laboratorium językowego dla Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Planowany termin realizacji tego zadania to luty Czytaj dalej

Kolonie Letnie

Podobnie jak zeszłego roku wyposażyliśmy uczestników letnich kolonii w sprzęt identyfikacyjny. W tym roku z pomocy fundacji skorzystali uczniowie Szkoły Podstawowej w Nasielsku .

Wycieczka integracyjna

Na prośbę Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Starych Pieścirogach Pani Barbary Markowicz sfinansowaliśmy przejazd uczniów klasy integracyjnej podczas wycieczki szkolnej. Celem wyjazdu było poznanie atrakcyjnych miejsc naszego kraju oraz kontynuacja procesu integracji dzieci.