Kolonie Letnie

Podobnie jak zeszłego roku wyposażyliśmy uczestników letnich kolonii w sprzęt identyfikacyjny. W tym roku z pomocy fundacji skorzystali uczniowie Szkoły Podstawowej w Nasielsku .

Wycieczka integracyjna

Na prośbę Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Starych Pieścirogach Pani Barbary Markowicz sfinansowaliśmy przejazd uczniów klasy integracyjnej podczas wycieczki szkolnej. Celem wyjazdu było poznanie atrakcyjnych miejsc naszego kraju oraz kontynuacja procesu integracji dzieci.