Wycieczka integracyjna

Na prośbę Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Starych Pieścirogach Pani Barbary Markowicz sfinansowaliśmy przejazd uczniów klasy integracyjnej podczas wycieczki szkolnej. Celem wyjazdu było poznanie atrakcyjnych miejsc naszego kraju oraz kontynuacja procesu integracji dzieci.