Nowy rok nowe plany

W tym roku z tytułu 1% odpisu podatkowego Fundację zasiliła kwota 9747,10 zł. Podjęliśmy decyzję o przekazaniu środków w wysokości 5500zł na zakup laboratorium językowego dla Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Planowany termin realizacji tego zadania to luty Czytaj dalej