Sejm

Zorganizowaliśmy serię wycieczek do Sejmu, na które pojechali gimnazjaliści ze szkół w Nasielsku, Cieksynie oraz Pieścirogach. Młodzież w sali Wszechnicy Sejmowej wysłuchała skróconego wykładu dotyczącego historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu, połączonego ze zwiedzaniem: galerii sali posiedzeń, hall głównego, w którym znajduje Czytaj dalej