Sejm

Zorganizowaliśmy serię wycieczek do Sejmu, na które pojechali gimnazjaliści ze szkół w Nasielsku, Cieksynie oraz Pieścirogach. Młodzież w sali Wszechnicy Sejmowej wysłuchała skróconego wykładu dotyczącego historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu, połączonego ze zwiedzaniem: galerii sali posiedzeń, hall głównego, w którym znajduje Czytaj dalej

Komputery dla Gimnazjum w Nasielsku

Na wniosek Pani Dyrektor Gimnazjum w Nasielsku rada fundacji postanowiła dofinansować zakup wyposażenia pracowni informatycznej. Przy udziale przekazanych środków szkoła zakupiła cztery stanowiska komputerowe, ten w sumie niewielki zakup umożliwił dostęp do  komputera wszystkim uczniom biorącym udział w lekcji informatyki. Czytaj dalej

Marzenia się spełniają

Na prośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach Pani Grażyny Menich-Masanowskiej dofinansowaliśmy wyjazd uczniów na „IX Pielgrzymkę Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę”, która odbyła się 8 października 2009. Prośba dotyczyła również możliwości dofinansowania wyjazdu dzieci z oddziału przedszkolnego Czytaj dalej

Trójmiasto

W dniach 17- 19 września 2009 w odbyła się wycieczka do Trójmiasta, na którą pojechali uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Starych Pieścirogach. To pierwszy w tym roku szkolnym dofinansowany przez nas wyjazd.