Komputery dla Gimnazjum w Nasielsku

Na wniosek Pani Dyrektor Gimnazjum w Nasielsku rada fundacji postanowiła dofinansować zakup wyposażenia pracowni informatycznej. Przy udziale przekazanych środków szkoła zakupiła cztery stanowiska komputerowe, ten w sumie niewielki zakup umożliwił dostęp do  komputera wszystkim uczniom biorącym udział w lekcji informatyki. Nasz wkład to : 2120,00zł