Marzenia się spełniają

Na prośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach Pani Grażyny Menich-Masanowskiej dofinansowaliśmy wyjazd uczniów na „IX Pielgrzymkę Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę”, która odbyła się 8 października 2009.
Prośba dotyczyła również możliwości dofinansowania wyjazdu dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-III na koncert Majki Jeżowskiej „Marzenia się spełniają” w dn 3 listopada 2009, oczywiście i na ten cel szkoła otrzymała dofinansowanie. Mamy nadzieję, że dodatkowe środki umożliwiły wyjazd większej grupie dzieci.