Nowy rok nowe plany

W tym roku z tytułu 1% odpisu podatkowego Fundację zasiliła kwota 9747,10 zł. Podjęliśmy decyzję o przekazaniu środków w wysokości 5500zł na zakup laboratorium językowego dla Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Planowany termin realizacji tego zadania to luty 2010.
W ciągu roku szkolnego 2009/2010 przeprowadzimy program – SEJM – skierowany dla gimnazjalistów z terenu gminy Nasielsk. Będzie to seria wycieczek przybliżających zasady funkcjonowania państwa demokratycznego połączonych ze zwiedzaniem budynku Sejmu RP. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę  2500zł.
Trwa program – SEKCJA KAJAKARSKA – prowadzony wspólnie z fundacją FUN KAYAK. W tym roku szkolnym  przeznaczyliśmy na jego realizację kwotę w wysokości 1500 zł, głównie na spływy kajakowe.
Jak co roku będziemy współfinansowali wycieczki oraz zakupimy sprzęt identyfikacyjny dla uczniów letnich kolonii organizowanych przez szkoły z naszej gminy.