Przekaż nam swój 1,5% podatku

Ten gest nic nie kosztuje.

Nasza Fundacja to organizacja pożytku publicznego. Przekaż nam 1,5% ze swojego rozliczenia podatkowego.

Złożenie wniosku o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego oznacza podanie w zeznaniu rocznym w części:

  • M – PIT-28
  • O – PIT – 36
  • O – PIT-36L
  • H – PIT-37
  • G – PIT-38
  • nazwy organizacji pożytku publicznego NASIELSKA FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI
  • numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 0000295564
  • kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1,5% podatku należnego