Altana dla uczniów SP2 w Nasielsku

Dzięki naszej Fundacji przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego powstała piękna altana,  która pozwoli organizować spotkania edukacyjne i rekreacyjne w bezpiecznej i dobrze przygotowanej przestrzeni. Umiejscowienie altany w strefie szkolnej przyczyni się do pełnego wykorzystania tego obiektu również dla celów typowo dydaktycznych w godzinach pracy szkoły.

Uroczyste otwarcie altany odbyło się 27 października podczas Narodowego Czytania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.